විනාඩි 5න් බයිනරි ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් ක්‍රමවේදයක් (Binary Options Trading Method) උගන්වන, මං හදපු වීඩියෝ එකක් ඕනෙ නම් මේ ලින්ක්‌ (link) එකට ගිහින් binary.ranrahas.com ගිණුමක් හදල $20 ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් තැම්පත් කරන්න. එසේ තැම්පත් කර ඉන්පසුව අපගේ H1 Binary Options Trading පාඨමාලාවේ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න අයට නොමිලේ $20 ක බෝනස් (bonus) එකක් දෙනවා (*T&C). මං දෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන්නෙ ඉතා සාර්ථකව ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම විතරයි. ඒක නිසා මං ලබාදෙන ක්‍රමවේදය තවදුරටත් තමන් විසින්ම වැඩිදියුණු කරගෙන පුහුණු විය යුතුයි. **[පුහුණු නොවී ගනුදෙනු කිරීමෙන් ගොඩක් පාඩු වෙන්න පුළුවන්.]
*Terms And Conditions:
To withdraw the profit, the clients requires to turnover 25 times of the bonus amount, i.e if he receive $20 free bonus, he would be required to trade and purchase the contract worth of $500 (i.e., free bonus $20*25 times the amount = $500) to withdraw the bonus amount $20 from his account.
**Forex & Binary Options Risk Warning / Disclaimer:
Forex and Binary options trading are high risk investments. It's possible to lose your entire deposit if you play the Forex or Binary Options market. That being said you should only deposit what you're able to lose and nothing more with any Forex or Binary options broker!